Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Công ty cổ phần BV Asset

+ Đầu tư tài chính: nắm vốn tại các doanh nghiệp như Donatraco, BV Land, Areca Vietnam, Vinaremon... và đầu tư cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết.

+ Nắm giữ và quản lý tài sản: các bất động sản thuộc các dự án trong Tập đoàn, các bất động sản khác.

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/