Đầu tư tài chính

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh (PV OIL Quảng Ninh) là một trong những đơn vị thành viên chủ lực của Tổng Công ty Dầu Việt Nam. Nhận thấy những cơ hội và tiềm năng phát triển của PV OIL Quảng Ninh, Bách Việt Group đã đầu tư thông qua hình thức mua cổ phần và tham gia vào Hội đồng quản trị của PV OIL. Đây cũng là bước đi quan trọng để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực và thúc đẩy sự phát triển của Bách Việt Group, tiến tới trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư – xây dựng – kinh doanh bất động sản.

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/