Đầu tư tài chính

Công ty cổ phần VietKan

Viet Kan là công ty đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo. Khời đầu với việc xây dựng hệ thống trường học liên cấp tiêu chuẩn cao tại TP Hà Nội và các tỉnh ven thủ đô. Với mục tiêu khai sáng- khai phóng, Viet Kan chú trọng môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh từ hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, phòng học rộng thoáng, phòng ăn an toàn, sạch sẽ cho tới chương trình học tối ưu nhất.

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/