BV Land

BV Asset

BV Education

BV industry

BV Life

BV GROUP – CHẶNG ĐƯỜNG 9 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

BV GROUP – CHẶNG ĐƯỜNG 9 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Vào ngày 07/12/2019, Tập đoàn Bách Việt (BV Group) đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm chặng đường 9 năm thành lập & phát triển tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, thành phố Bắc Giang. Chương trình có sự tham gia của các CBNV từ văn phòng Tập đoàn, Ban quản lý dự án Bắc Giang, đại diện Ban quản lý dự án Phú Thọ & đại diện BV Education.

 Tập đoàn Bách Việt (BVgroup) gia nhập cộng đồng các doanh nghiệp bền vững

Tập đoàn Bách Việt (BVgroup) gia nhập cộng đồng các doanh nghiệp bền vững

KHÓA HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

KHÓA HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

“Sống xanh” - xu hướng được ưa chuộng trên toàn thế giới

“Sống xanh” - xu hướng được ưa chuộng trên toàn thế giới

CHỦ ĐỘNG

Mỗi BVer cần phải chủ động và luôn chủ động

TƯƠNG TRỢ

Từng con người Bách Việt cần phải luôn ý thức Tương trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc của mình và công việc chung.

CAM KẾT

Cam kết chính là lời hứa đạt được một mục tiêu nào đó và không bao giờ từ bỏ mục tiêu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp thể hiện ở Tác phong - Thái độ - Nghiệp vụ.

Bạn luôn muốn làm việc bằng chính sự sáng tạo của mình?

Chúng tôi luôn tạo nhiều cơ hội để đội ngũ của chúng tôi phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn và luôn tiên phong trong công tác đổi mới, sáng tạo độc lập và cung cấp những giải pháp tiên tiến hữu ích.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÁCH VIỆT

https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/