Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Dự án Thủy điện GNOD-OU

Thị trấn Gnod Ou, tỉnh Phongsaly, CHDCND Lào

Diện tích xây dựng giai đoạn I: 25ha

Thời gian xây dựng: Đã hoàn thành

Dự án Thủy điện GNOD-OU

Thị trấn Gnod Ou, tỉnh Phongsaly, CHDCND Lào

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/