Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Đường ven biển Hà Tĩnh

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh giai đoạn I

Vị trí

Vị trí: Tuyến đường đi qua 3 huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh)

Thời gian xây dựng: Đã hoàn thành

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/