Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Nissei eco

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nissei Eco

Địa điểm xây dựng: Lô J9, Khu Công nghiệp Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

Diện tích đất: 3.000m2 

Diện tích nhà máy giai đoạn I: 1.700m2 

Thời gian xây dựng: 02/2006 – 7/2006

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/