Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Honda Lock Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên , tỉnh Hà Nam Diện tích đất: 40.000m2 Diện tích xây dựng: 5.666m2 Thời gian thực hiện dự án: 2010 – 2011

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/