Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Trung tâm sản xuất phim - Đài truyền hình Việt Nam

Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội
Diện tích mặt bằng: 2.500m2
Diện tích sàn xây dựng: 15.000m2
Thời gian xây dựng: Đã hoàn thành

Trung tâm sản xuất phim - Đài truyền hình Việt Nam

Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/